U325凌希儿写真套图64P凌希儿尤果网

U325凌希儿写真套图64P凌希儿尤果网

渴在三阴,阳邪亦属热伤津液,故曰渴亦然也。凡所用药材,有外道者,有当土者,如当归土与川不同。

 若时行寒疫及病患素虚寒者,正用古方,不在加减矣。或下食积及急攻结滞者,调下轻粉一字。

夫邪热在表而浅,邪微而畏正,故病热而反憎寒也。 宜方加少南星以去风,用姜汁酒调。

兼大便不利,以三承气汤主之。今人不知其妙,以河间过用寒凉,仲景伤寒初无下法,弃而不用,深可惜也。

此药发峻效,使无表热入里,而无结胸及痞之众疾也。无汗表热,宜升麻葛根合犀角地黄汤清解之;欲作衄未衄者,表实宜麻黄汤汗之,里热宜犀角地黄汤加芩、连清之。

 或因黄郁未发,或因湿家误下,或因水结胸蒸,或因火劫热迫,或因阳明蓄血,或因热入血室,皆令成之,则手足然汗出,便硬尿利本当攻,寒中汗冷尿不利,攻之固瘕泻澄清。 更忌鸡犬妇人,见之则折矣。

Leave a Reply