No2314嫩模顾乔楠私房性感内衣配开档肉丝裤袜秀火辣身材诱惑写真67P顾乔楠秀人网

No2314嫩模顾乔楠私房性感内衣配开档肉丝裤袜秀火辣身材诱惑写真67P顾乔楠秀人网

一伤寒,失于汗下,使热邪传里,燥渴谵语,小水自利,大便黑,小腹硬痛,或身黄,是下焦蓄血如狂证。汗、吐、下、温不好,曰坏证。

阴厥者,温之。 温经益元汤治因汗后大虚,头眩,振振欲擗地,并肉筋惕,及因发汗太多,卫虚亡阳,汗不止,或下后利不止,身疼痛者,并皆治之。

身如虫行,表虚也。如脉微而无力,腹痛自利,不渴,四肢厥冷,怕寒者,真阴寒证也,附子理中汤温之。

盖由热气冲膈肝肺故耳。三阳俱病者,曰合病。

温里,四逆汤;攻表,桂枝汤。伤寒,医下之,续得下利清谷,身痛者,急当救里,宜四逆汤;清便自调,急当救表,宜桂枝胃热,利白腹垢,脐下必热,便下垢腻赤黄,或渴,黄芩汤、白头翁、柏皮汤通用之,白虎汤。

无力者,主寒邪中里,为里虚,宜温之。脉浮缓,如疟状,桂枝麻黄各半汤。

Leave a Reply